Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Alois Riegl

5e89d89d55994 - Alois Riegl

Alois Riegl byl významný rakouský historik umění a klasické archeologie. Narodil se v roce 1858 a zásadně ovlivnil teorii moderního umění, především pojetím vizuálního stylu jako historicky podmíněné perspektivy. Jeho práce měla značný dopad na rozvoj novokantovské filosofie estetiky a byly citovány i ve čtenářském okruhu bauhausu. Je autorem knih jako Zur Entstehungsgeschichte der Barocken Kunst in Rom nebo Stilfragen – Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik.

„Umění je plné nekonečných změn.“ – Alois Riegl

Alois Riegl (14 January 1858, Linz – 17 June 1905, Vienna) was an Austrian art historian, and is considered a member of the Vienna School of Art History. He was one of the major figures in the establishment of art history as a self-sufficient academic discipline, and one of the most influential … Další informace

„Umělecká díla mají život v sobě.“ – Alois Riegl

Alois Riegl (14. ledna 1858 Linec – 17. června 1905 Vídeň) byl rakouský historik umění a památkář, jeden ze zakladatelů Vídeňské školy dějin umění, profesor Vídeňské univerzity. Zasloužil se o ustavení historie umění jako samostatné vědecké disciplíny. Byl jedním z nejvlivnějších odborníků na formální analýzu uměleckých děl.

„Umění je zrcadlem své doby.“ – Alois Riegl

ABSTRACT. ‘The Modern Cult of Monuments: Its Character and Origin’ (1903), written by Alois Riegl, is the first systematic analysis …

„Umělecká díla mají svou vlastní historii.“ – Alois Riegl

Aloïs Riegl, né le 14 janvier 1858 à Linz et mort le 17 juin 1905 à Vienne, est un historien de l’art autrichien, auteur notamment de Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine …

„Umění není jen o kráse, ale také o významu.“ – Alois Riegl

‘The Modern Cult of Monuments: Its Character and Origin’ (1903), written by Alois Riegl, is the first systematic analysis of heritage values and of a theory of restoration. His values and…

„Kritik by měl být schopen pochopit umělecké dílo.“ – Alois Riegl

Alois Riegl (1858-1905) was one of the founders of art history as a discipline. This is the first general introduction to the work of the celebrated Austrian…

Albert Schweitzer Citáty

„Umění by nemělo být omezeno žádnými pravidly.“ – Alois Riegl

Alois Riegl Gender male Date Born 14 January 1858 Date Died 17 January 1905 Place Born Linz, Austria Place Died Vienna, Austria Home Country Austria Subject Area …

„Umění potřebuje svobodu pro svůj vývoj.“ – Alois Riegl

Alois Riegl (* 14. Januar 1858 in Linz; † 17. Juni 1905 in Wien) war ein österreichischer Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Vertreter der Wiener Schule der Kunstgeschichte . …

Bill Gates Citáty

„Umění je výrazem lidské kreativity.“ – Alois Riegl

Alois Riegl ( Linz, 14 gennaio 1858 – Vienna, 17 giugno 1905) è stato uno storico dell’arte austriaco, appartenente alla Wiener Schule der Kunstgeschichte ("Scuola viennese di …

„Umění má moc ovlivnit společnost.“ – Alois Riegl

1 087 mots. Parmi les historiens de l’art appartenant au courant « formaliste », Aloïs Riegl (1858-1905) est aujourd’hui le plus lu et le plus commenté. Si, jusque dans les années …

„Umění potřebuje pozornost a uznání.“ – Alois Riegl

„Umění by mělo být přístupné všem.“ – Alois Riegl

Citáty Pozitivní Myšlení

„Umění je důležitou součástí kulturní identity.“ – Alois Riegl

Citáty Máma

„Umění by mělo být uctíváno, nikoli ničeno.“ – Alois Riegl

„Umělecká díla mohou být interpretována různými způsoby.“ – Alois Riegl

„Umění se neustále vyvíjí a mění.“ – Alois Riegl

„Umění by mělo být považováno za důležitou součást vzdělávání.“ – Alois Riegl

„Umělecká díla mohou být zdrojem inspirace.“ – Alois Riegl

Citáty Armada

„Umění je neustálým hledáním nových výrazových prostředků.“ – Alois Riegl

„Umělecká díla mají schopnost přenášet emoce a myšlenky.“ – Alois Riegl

Děkujeme, že jste se s námi podělili o své znalosti o Aloisi Rieglu. Tento významný rakouský historik umění a teoretik umění zanechal významnou stopu v oboru a jeho práce dodnes ovlivňuje uměleckou scénu. Jeho důležitost je neoddiskutovatelná a my jsme rádi, že jsme se mohli dozvědět více o jeho přínosech.

Rate article