Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Thales Z Miletu

5e89dcafe9b08 - Thales Z Miletu

Thales z Miletu byl starověký řecký filozof, matematik a astronom. Jeho příspěvky k vědám jsou obrovské: je považován za zakladatele středověkého evropského myšlení a zjevně byl jedním z prvních lidí, kteří se snažili najít racionální vysvětlení fyzických jevů ve světě kolem nás – místo víry učinil přirozenost jediným mezníkem své existence. Tento člověk definitivně změnil historii ve prospěch pokroku, protože jeho postupné teorie umožnily rozvoj moderních vzdálenostních mìrícich systémů nebo dokonce GPS.

„Voda je prvotní prvek všech věcí.“ – Thales z Miletu

Na tento článek je přesměrováno heslo Thales. Tento článek je o řeckém antickém filosofovi. O francouzské nadnárodní korporaci pojednává článek Thales Group. Thalés z Milétu. Narození. 625 př. n. l. Milét. Úmrtí. Desetiletí do 540 př. n. l. Další informace

8395 40265 - Thales Z Miletu

„Všechny věci jsou plné bohů.“ – Thales z Miletu

„Všechno se pohybuje, nic není stálé.“ – Thales z Miletu

Thales z Milétu (624– 547 př. n. l.) Je považován za prvního velikého řeckého filozofa, matematika, astronoma, fyzika a politika. Byl také jedním ze sedmi mudrců této doby.

„Vědět, co nevíš, je nejvyšší forma vzdělanosti.“ – Thales z Miletu

Thalés z Milétu Zakladatel milétské školy, filozof, matematik, přírodovědec, který přenesl část vědomostí Orientu do Řecka. Řecký filosof Thalés se narodil v maloasijském městě Milétos asi v roce 640 před n.l. a stal se …

„Smyslem života je moudrost.“ – Thales z Miletu

Thales zobecnil poučku z geometrie dnes po něm nazvanou (všechny obvodové úhly sestrojené nad průměrem kružnice a mající svůj vrchol na obvodu této kružnice jsou …

„Moudří lidé hledají moudrost, hlupáci ji již našli.“ – Thales z Miletu

Thalés z Milétu nebyl první, kdo tuto větu vyslovil. Byla známá již Egypťanům a Babyloňanům , ačkoli ti ji znali jen ze zkušenosti, nedokázali ji. To udělal až Thalés, který …

„Mnoho slov neznamená mnoho vědění.“ – Thales z Miletu

Thalés z Milétu, občan maloasijského iónského města Milétu, řecký filozof, astronom, matematik a politik, jeden ze sedmi mudrců (podle antické tradice patří mezi …

„Věda je matkou všech umění.“ – Thales z Miletu

Thalés z Milétu Biografie 624 – 546 př. Kr. Thalés, syn Examia z Milétu, původem Féničan podle Hérodota. Znalec vesmíru, ovládal umění námořní navigace podle Malého vozu, …

„Příroda je naším největším učitelem.“ – Thales z Miletu

Thalés z Milétu antická busta Thalés z Milétu, (okolo 624 př. n. l. Milétos – okolo 548 př. n. l.) byl přesókratovský filosof, geometr a astronom, jeden ze „Sedmi mudrců“. Aristotelés …

„Každá věc má svůj důvod.“ – Thales z Miletu

dostat více prostoru, než je jí některými vymezováno. I z tohoto d ůvodu jsem se rozhodl pro sepsání této práce. Mým cílem tedy bude pojednání o astronomickém a geometrickém …

„Rozum je silnější než zbraň.“ – Thales z Miletu

„Věda nás vede k moudrosti, ale moudrost nás vede ke štěstí.“ – Thales z Miletu

„Přemýšlej, než mluvíš.“ – Thales z Miletu

„Láska k moudrosti je matkou všech dobrých věcí.“ – Thales z Miletu

„Moudrost neznamená znalost, ale schopnost správně rozlišovat mezi dobrým a zlým.“ – Thales z Miletu

„Všechny věci mají svůj počátek a konec.“ – Thales z Miletu

Opustíš Li Mne Nezahynu

„Moudrost je nejlepší náhradou za bohatství.“ – Thales z Miletu

„Vědět, že nevíš, je prvním krokem k moudrosti.“ – Thales z Miletu

„Moudrý člověk ví, že nic není jisté.“ – Thales z Miletu

Citáty Vločka

„Moudrost není věk, ale zkušenost.“ – Thales z Miletu

Děkujeme, že jste se s námi podělili o informace o Thalesi z Miletu. Jeho přínos k filozofii a vědě byl neocenitelný a jeho myšlenky o vodě jako základním princi přetrvávají dodnes. Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového a že se brzy vrátíte získat další inspiraci. S pozdravem, váš tým.

Rate article