Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Svatební Citáty Z Bible

5e89d784510c0 - Svatební Citáty Z Bible

Na vašem velkém dni je důležité vnést něco speciálního do svého slavnostního projevu nebo řeč. Citáty z Bible mohou nabídnout krásné a významově silné slova, která pomohou vyjádřit vaše pocity k manželství a lásce. V tomto článku najdete kolekci nejlepších biblických citátů pro svatební přednes.

„Co Bůh spojil, to člověk ať nerozlučuje.“ – Bible

Svatební citáty z bible Citace z listů apoštola Jana: Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 1 Jan 4,7; My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1 Jan 4,19 Další informace

4540 5285 - Svatební Citáty Z Bible

„Láska trpělivá je, laskavá je. Láska nezávidí, nevypíná se, nenadouvá se.“ – Bible

Biblické verše na téma svatba – Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení… Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil… Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na …

„Láska nikdy nezaniká.“ – Bible

Na vašem velkém dni je důležité vnést něco speciálního do svého slavnostního projevu nebo řeč. Citáty z Bible mohou nabídnout …

„Nemstíte se, milovaní, ale přenechte hněv Božímu.“ – Bible

Máme pro vás 66 citátů na svatební oznámení od slavných osobností i vtipná motta neznámých autorů. Které si vyberete? Svatební …

„Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ – Bible

Nenechte si ujít tématu “Biblické Citáty Svatba”. Tyto citáty mohou navodit romantiku a dodat svatebním slavnostem speciální okamžiky naplněné pocity radosti, štěstí a nadšení. Zvolte tu správnou inspiraci …

„Žena moudrá buduje svůj dům, hloupá ji však svými rukama bourá.“ – Bible

Hledáte citáty z bible, protože se cítíte slabí a sklíčení? Ztrácíte víru, potřebujete povzbudit, nebo si prostě jen chcete připomenout, za co všechno jste vděční? Potřebujete citát použít na nějaké …

„Milovat bližního svého jako sebe sama.“ – Bible

Svatební citáty z bible. Citáty z bible, ze Starého zákona, z Nového zákona, z Bible kralické, citáty o Bohu. „Kamkoli půjdeš, půjdu s Tebou. Kdekoli zůstaneš, zůstanu s Tebou.“ „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se …

„Když jeden padá, druhý ho pozdvihuje.“ – Bible

25. 11. 2022 Čeká vás velký den a vy nevíte, čím vyjádřit všechny nahromaděné emoce, které k takovému okamžiku patří? Citáty ke svatbě se báječně hodí na oznámení, pro …

„Láska je trpělivá, laskavá. Láska nezávidí, nevypíná se, nenadouvá se.“ – Bible

Bible citáty – 28 zajímavých citátů Bible Nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih. 1 2 Další Bible …

„Bůh nás miloval jako první, protože nás stvořil a dal nám život.“ – Bible

Bible, 2. Timoteovi 1,8-9 „Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.“ Bible, 1. Korintským 16,13-14 „Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V …

Duchovno Citáty

„Láska nekončí, i když to, co ji vyvolalo, skončí.“ – Bible

„Kdo se snaží zachovat své životě, ztratí ho, a kdo ho ztratí, zachová si ho.“ – Bible

„Žena, kterou má muž rád, je jako strom prospěšný, jehož plody muž ochutnává každý den.“ – Bible

„Bůh nás stvořil, abychom byli spolu s ním a s druhými lidmi.“ – Bible

„Bůh nás miluje bezpodmínečně, ať už jsme kýmkoliv nebo děláme cokoliv.“ – Bible

„Láska je dar, kterým nás Bůh obdarovává každý den.“ – Bible

„Nemůžete milovat Boha a nenávidět svého bratra.“ – Bible

„Každý, kdo miluje, je narozen z Boha a zná Boha.“ – Bible

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“ – Bible

„V lásce neexistuje strach, ale dokonalá láska vylučuje strach.“ – Bible

Děkujeme, že jste se připojili k našemu příspěvku plnému svatebních citátů z Bible. Doufáme, že vám tyto výňatky pomohou najít inspiraci pro vaše vlastní svatební slavnosti. Pamatujte, že Bible je plná moudrosti a lásky, a že její slova mohou být velkým zdrojem síly a povzbuzení v každodenním životě. Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit na vaši zpětnou vazbu.

Rate article