Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Nejlepší Citáty Z Bible

5e89df14699ac - Nejlepší Citáty Z Bible

Vítejte u nejlepších citátů z bible! Bible, nebo také Písmo svaté, je pro mnohé lidem přirovnávána k poselstvím od Boha. V této sbírce najdete inspiraci a vedení ze slov bible – stačí jen číst pozorněji a pátrat po smyslu. Staňte se součástí něčeho velkolepého a objevujte tuto úžasnou knihu spolu s námi!

„Nebuďte věčně smutní, radujte se vždycky“ – 1 Tesalonickým 5:16-19

Citáty z bible o povzbuzení, naději, lásce, pomoci a podpoře! ️ Vybírejte z TOP 62 biblických citátů plných podpory a nadčasových mouder! ️

„Milujte svého bližního jako sami sebe“ – Leviticus 19:18

„Lepší jest jméno dobré nežli mast výborná.“ Citáty o bibli (citáty z bible) Nejlepší citáty z bible „Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.“ Citáty o bibli (citáty z …

„Skrze víru poznáváme, že svět byl stvořen slovem Božím“ – Židům 11:3

Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem. Bible citáty Souhlasím | Nesouhlasím Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Bible …

„Nemocný a trpící jsou v Božích očích vzácní“ – Žalm 116:15

Bible je nejlepším zdrojem moudrosti, a proto vám tento seznam 100 nejlepších biblických citátů pomůže s grácií překonat cokoli od nejtemnějších osobních bouří až po nejtěžší …

„Pomoc druhým je nejvyšší zásluha“ – Skutky apoštolů 20:35

Nejlepší citáty z bible. „Kdo se povyšuje, bývá ponížen.“. Kategorie Citáty o bibli (citáty z bible) , Štítky citáty, dojemné citáty, hluboké citáty, motivační citáty, …

„Nemějte strach, protože já jsem s vámi“ – Izajáš 41:10

Citáty Bible – výběr z nejlepších citátů. Z mnohého vědění mnoho smutku. Bible je soubor mnoha knih křesťanského zaměření, které psali desítky lidí mnoho let.

„Všechno věc, kterou chcete, aby lidé vám dělali, dělejte i vy jim“ – Matouš 7:12

Mírná řeč láme hněv. Citáty, Citáty o bibli Nejlepší citáty z bible Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Citáty, Citáty o bibli Nejlepší citáty z bible …

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevypíná se“ – 1. Koreským 13:4-8

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.“ Bible, 2. Korintským 4,8-9 „Držme se …

„Všechno je možné tomu, kdo věří“ – Marek 9:23

Různé biblické citáty na téma: cesta Já jsem cesta, pravda a život… (Jan 14,6) + Křtem /ponořením do Krista/ jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my vstoupili na …

Citáty Motta

„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ – Lukáš 14:11

15 citátů z Bible, které se hodí i pro ateisty 1. Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. (Lukáš 6, 37). 2. Pýcha předchází pád, …

„Nemáte, protože neprosíte“ – Jakub 4:2

„Nedávejte se strhnout zlem, ale zlem přemáhejte dobro“ – Římanům 12:21

„Nebuďte lhostejní, ale horliví v duchu, sloužící Pánu“ – Římanům 12:11

„Všechno, co děláte, dělejte z celého srdce jako pro Pána, a ne pro lidi“ – Koloským 3:23

„Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem“ – Jan 8:7

„Jen ti, kteří se stanou jako děti, uvidí Boží království“ – Matouš 18:3

„Nemáte ani tušení, co se skrze modlitbu dá dokázat“ – Jakub 5:16

Citáty O.rodine

„Kdo si chce zachovat svůj život, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život kvůli mně, najde ho“ – Matouš 16:25

„Kdo dává chudému, půjčuje Pánu, a on mu to odplatí“ – Přísloví 19:17

„Nechť má láska bude upřímná. Odmínejte zlo, lpěte na dobrém“ – Římanům 12:9

Děkujeme, že jste si přečetli náš výběr nejlepších citátů z Bible. Doufáme, že vám tato inspirativní slova přinesla útěchu a posílila vaši víru. Pokud hledáte další duchovní podporu, neváhejte se k nám vrátit a sledovat naše další příspěvky. S přáním mnoha požehnání, váš tým profesionálních křesťanských copywriterů.

Rate article