Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Ježíš Citáty

5e89e0347b0ff - Ježíš Citáty

Vítejte na stránkách Ježíš Citáty! Tato sbírka citátů a myšlenek, které vyzařovaly z učení Ježíše Krista, má za cíl inspirovat a přinést vám naději. Objevujte slova moudrosti plná lásky, slitování a odpuštění, kterými se Ježíš snažil přiblížit nás ke svému Otci nebeskému. Zanechte za sebou starosti dne a nechte tyto slova do svých srdcí proniknout.

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ – Ježíš Kristus

Ježíš Kristus citáty – 109 zajímavých citátů Ježíš Kristus Centrální osoba křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka. 1 2 3 Další …

11007 36357 - Ježíš Citáty

„Nebuďte vyděšení, věřte v Boha a ve mne také.“ – Ježíš Kristus

Citáty Ježíš Kristus. Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Dej rychle za pravdu odpůrci. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj …

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovat budeš svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ – Ježíš Kristus

„Následuj mě a učiň se rybářem lidí.“ – Ježíš Kristus „Neboj se, malé stádo, protože vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“ – Ježíš Kristus. Komensky Citáty „Je těžší, aby velbloud prošel …

„Nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, nebo ne.“ – Jan 4:1

Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský , narodený približne medzi rokmi 8 pred Kr. – 2 pred Kr. [1], je ústrednou postavou kresťanstva. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako …

„Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ – Ježíš Kristus

– Ježíš Kristus "Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem." – Ježíš Kristus „Děti, jste z Boha a zvítězili jste nad nimi; neboť ten, kdo je ve vás, je větší než …

„Přijďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout.“ – Ježíš Kristus

6.4.2016 Robert D. Bible, Ježíš Kristus. J 20:31: …abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Janovo evangelium. Read …

Vtipné Citáty Na Svatební Oznámení

„Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ – Matouš 6:24

(Anton Srholec) Kristus Souhlasím | Nesouhlasím Ježiš chce teba a nie tvoju prácu. (Matka Tereza) Kristus Ježíš citáty Souhlasím | Nesouhlasím Ježiš je radosť, na ktorej máme …

„Cožpak není pět vrabců prodáváno za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.“ – Lukáš 12:6

Krátké texty, citáty Citáty z knihy: Setkání s Ježíšem (Vladimír Boublík) Citáty z knihy: Setkání s Ježíšem (Vladimír Boublík) Historický Ježíš a jeho slovo jsou tedy přítomny v …

„Nebuďte zmateni, věřte v Boha i ve mne.“ – Jan 14:1

Ježíš je jediný, kdo může někoho spasit – to je smysl vyznání, že Ježíš je Pán. Nepodléháme jen pozemským mocnostem. Ani nebojujeme jen proti pozemským …

„Když tě někdo udeří do tváře, otoč mu i druhou.“ – Ježíš Kristus

Vítejte na webových stránkách Citáty Ježíš Kristus, kde najdete inspirativní myšlenky a slova Ježíše Krista. Tyto citáty vás budou motivovat k lepšímu životu a pomohou vám nalézt smysl vašeho bytí. …

„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ – Matouš 23:12

„Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti rádi stojí a modlí se v synagogách a na rohu ulic, aby se ukázali lidem. Amen, pravím vám, dostali svou odměnu. Ale když se ty modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je v tajnosti. A tvůj Otec, který vidí v tajnosti, ti to odplatí.“ – Matouš 6:5-6

„Kdo má uši, slyš.“ – Matouš 11:15

„Proto vám říkám: Nebuďte ustaraní o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, co si oblečete. Což život není víc než jídlo a tělo víc než oblečení?“ – Matouš 6:25

„Nebuďte žárliví na zlé lidi a nepožívejte jejich společnosti.“ – Žalm 37:1

„Prosíte a nedostáváte, protože špatně prosíte, abyste to mohli utratit za své pohodlí.“ – Jakub 4:3

„Kdo chce být první, bude poslední a služka všem.“ – Matouš 20:16

„Nechte děti a nebráňte jim přicházet ke mně, neboť takovým patří nebeské království.“ – Matouš 19:14

Otec A Dcera Citáty

„Ať se vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a chválili vašeho Otce, který

Doufáme, že se vám líbily tyto výjimečné citáty od Ježíše a že vám poskytly inspiraci a povzbuzení. Pokud hledáte více motivace a duchovních myšlenek, neváhejte se podívat na další články na našem webu. Děkujeme, že jste si přečetli tento příspěvek a těšíme se na vaši návštěvu zase brzy.

Rate article