Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Fridrich Vilém Iv

5e89e05ab2c78 - Fridrich Vilém Iv

Fridrich Vilém IV. byl Pruský král, který vládl v letech 1840 až 1861. Jeho panování zahrnovalo mnoho politických i kulturních změn, nejvýznamnější bylo zapojení Pruska do evropské politiky díky jeho aktivní účasti na kongresu ve Vídni v roce 1815. Fridrich Vilém IV. se také snažil posílit státní moc a omezit demokratickou participaci obyvatelstva za pomoci cenzury a absolutní monarchie. Navzdory několika kontroverzním rozhodnutím bude Friedich Wilhelm IV nadále vnímán jako klíčová postava pruské historie.

„Fridrich Vilém IV. byl největší snílek své doby.“ – Johann Wolfgang von Goethe

Fridrich Vilém IV. nebo počeštěně Bedřich Vilém IV. (německy Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, 15. října 1795 Berlín – 2. ledna 1861 Postupim) byl v letech 1840–1861 pruský král a v letech 1840–1848 též neuchâtelský kníže. Byl nejstarším synem krále Bedřicha Viléma III. Pocházel z braniborské větve rodu … Další informace

11157 66496 - Fridrich Vilém Iv

„Fridrich Vilém IV. byl muž s velkými ambicemi, který se snažil sjednotit Německo.“ – Otto von Bismarck

Fridrich Vilém IV. nebo počeštěně Bedřich Vilém IV. byl v letech 1840–1861 pruský král a v letech 1840–1848 též neuchâtelský kníže. Byl nejstarším synem krále Bedřicha Viléma …

„Fridrich Vilém IV. byl velmi vzdělaný a umělecky založený člověk.“ – Richard Wagner

Pruský král Friedrich Wilhelm IV. (* 15.října 1795 jako syn krále Friedricha Wilhelma III. a královny Luisy; + 2.ledna 1861, pochován v kostelní hrobce v Postupimi). Životopis připomíná, že již v útlém věku projevil vysoké …

„Fridrich Vilém IV. se snažil o reformy, ale bohužel mu v tom bránily konzervativní síly.“ – Heinrich Heine

Do čela měl být jako císař dosazen frankfurtským shromážděním pruský král Fridrich Vilém IV., který sám ostatně o sjednocení německých zemí usiloval. Friedrich Vilém však v …

„Fridrich Vilém IV. byl člověkem, který se snažil o obnovu pruského ducha.“ – Friedrich Nietzsche

Fridrich Vilém I. (14. srpna 1688, Berlín – 31. května 1740, Potsdam) byl od roku 1713 do roku 1740 pruským králem, braniborským kurfiřtem (jako Fridrich Vilém II.) a neuchâtelským knížetem. Byl také významným reformátorem státní moci a armády. Povahou byl absolutista, spořivý, náladový, hrubý, přesný a vychovaný v kalvinistickém a merkantilistickém duchu a se silným smyslem pro povinnost. …

Citáty Na Plochu

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o vytvoření národní identity Německa.“ – Johann Gottfried Herder

Fridrich Vilém III. (německy Friedrich Wilhelm III.) (3. srpna 1770, Postupim, Prusko – 7. června 1840, Berlín, Prusko) byl v letech 1797 až 1840 pátý pruský král a braniborský …

„Fridrich Vilém IV. byl mužem silné vůle a velkých ambicí.“ – Gustav Stresemann

Po válce a založení republiky v Německu se Fridrich Vilém připojil k monarchismu a navrhl obnovení Německého císařství. Byl odhodlaný převzít roli regenta, dokud následník …

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o sjednocení německých zemí.“ – Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Roku 1820 Jiří III. zemřel a jeho nejstarší syn se stal britským panovníkem jako Jiří IV., následníkem trůnu pak druhý syn Jiřího III. Frederik, vévoda z Yorku. Když roku 1827 …

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o vytvoření národního státu.“ – Otto Eduard Leopold von Bismarck

Fridrich II. Veliký (něm. Friedrich II. der Große, česky Bedřich Veliký, 24. ledna 1712 Berlín – 17. srpna 1786 Postupim) byl v letech 1740–1786 pruský král, braniborský kurfiřt (jako …

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o modernizaci Pruska.“ – Alexander von Humboldt

Fridrich Vilém IV. se také snažil posílit státní moc a omezit demokratickou participaci obyvatelstva za pomoci cenzury a absolutní monarchie. Navzdory několika kontroverzním rozhodnutím bude Friedich …

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o sjednocení Evropy.“ – Victor Hugo

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o vytvoření jednotného Německa.“ – Karl Marx

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o obnovu pruského vojska.“ – Helmuth von Moltke

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o návrat k tradičním hodnotám.“ – Ernst Moritz Arndt

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o vytvoření silného Pruska.“ – Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o sjednocení slovanských národů.“ – Jan Kollár

Přísloví O Čase

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o vytvoření německého státu na základě demokratických hodnot.“ – Robert Blum

Citáty John Lennon

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o reformy v oblasti vzdělávání.“ – Wilhelm von Humboldt

„Fridrich Vilém IV. byl králem, který se snažil o vytvoření německého státu na základě křesťanských hodnot.“ – Franz von Baader

„Fridrich Vilém IV. byl mužem, který se snažil o reformy v oblasti sociálních záležitostí.“ – Ferdinand Lassalle

Děkujeme vám za přečtení našeho příspěvku o Fridrichu Vilémovi IV. Doufáme, že jsme vám přinesli užitečné informace o tomto významném pruském králi, jehož vláda byla plná výzev a konfliktů. Pokud máte zájem o další historické příběhy a zajímavosti, neváhejte sledovat naše další příspěvky. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na další setkání.

Rate article