Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Cuius Regio Eius Religio

5e89dd255e3f7 - Cuius Regio Eius Religio

Téma Cuius Regio Eius Religio krátce popisuje spojení náboženství s politickou mocí, které bylo velmi důležité pro evropskou historii. Termín označoval zásadu panující v období reformace, kdy se veřejní činitelé rozhodovali o tom, jaké náboženství bude na jejich území oficiálně uznáno. Tento postup mohl vézt k utlačování menšinových skupin a konfliktům mezi vládci různých států.

„Kdo se neřídí knížetem, řídí se ďáblem.“ – Jan Amos Komenský

S právním výrokem Cuius regio, eius religio byl úzce spjat emigrantský zákon (Ius emigrandi) jako § 24 augšpurského náboženského míru. Podle něho mohli poddaní, kteří se nechtěli podřídit vyznání zemského pána, vycestovat s celou rodinou a včetně svého majetku. Další informace

8755 13301 - Cuius Regio Eius Religio

„Kdo se narodil v čase války, musí se připravit na boj.“ – František Palacký

8755 13311 - Cuius Regio Eius Religio

„Boží kříž je nejkrásnější šperk na krku každého křesťana.“ – Cyril a Metoděj

In history of Europe: The crisis in Germany. …was the right (known as cuius regio, eius religio) of every secular ruler, from the seven electors down to the imperial knights, to …

8755 13317 - Cuius Regio Eius Religio

„Víra bez skutků je mrtvá víra.“ – Jan Hus

Latinský výraz Cuius regio, eius religio je úsloví znamenající, že pán/panovník své země je oprávněn zvolit si náboženské vyznání pro své území. Jedná se o zkrácenou podobu …

Citáty O Nenávisti K Lidem

„Víra je jako kořen, který drží strom při životě.“ – Jan Amos Komenský

Das Cuius-Regio-Prinzip bedeutet die grundsätzliche rechtliche Anerkennung, dass ein Konfessionswechsel – wenn zunächst auch nur für Landesherren und nur für einzelne …

„Kde je láska, tam je i Bůh.“ – Jan Amos Komenský

„Cuius regio, eius religio.“ Neboli po česku: „Koho vláda, toho náboženství.“ Tohleto vymysleli v Augsburku. Říšský sněm tehdy uzavřel zápas s protestanty mírem takzvaným augsburským. Tímto mírem se …

„Nebuďme křesťany jen na slovo, ale i na činy.“ – Jan Hus

Cuius regio, eius religio – Wikipedia Cuius regio, eius religio Unelte Carol Quintul (Carol al V-lea), împăratul Sfântului Imperiu Roman și Rege al Spaniei, l-a instruit pe fratele său …

„Kdo nezná pravdu, nenajde ani cestu.“ – Jan Amos Komenský

Cujus regio, ejus religio (traduction commune : « tel prince, telle religion ») est une maxime latine définissant le principe politique instauré au XVI e siècle dans le Saint-Empire …

„Když se člověk modlí, mluví s Bohem. Když poslouchá, Bůh mluví s ním.“ – Sv. Augustin

Cuius regio, eius religio (”wiens gebied, diens religie”), ook cuius regio, illius religio, is de Latijnse omschrijving van de rechtsregel waarnaar volgens de Godsdienstvrede van …

„Náš skutek musí být odpovědí na Boží milost.“ – Jan Amos Komenský

Cuius regio, eius religio (z łac. „czyja władza, tego religia”) – łacińska sentencja streszczająca ugodę zawartą przez cesarza Karola V z książętami niemieckimi. Zasada …

„Když se modlíš, nesnaž se měnit Boha, ale sebe samého.“ – Sv. František z Assisi

„Nesoudíme druhé lidi podle jejich hříchů, ale podle jejich schopnosti lásky.“ – Jan Amos Komenský

„Bohatství a sláva jsou nicotné bez Božího požehnání.“ – Jan Hus

„Víra je jako plamen, který musíme neustále živit.“ – Jan Amos Komenský

„Svoboda většinou znamená svobodu pro ty, kteří jsou většinou.“ – Jan Amos Komenský

„Nemůžeme mít většího učitele než Ježíše Krista.“ – Jan Hus

„Láska je největší moc na světě.“ – Jan Amos Komenský

„Svoboda je dar, za který musíme být vděční.“ – Jan Hus

„Boží slovo je jako světlo, které nám ukazuje cestu.“ – Jan Amos Komenský

„Kdo hledá pravdu, hledá Boha, i když o tom neví.“ – Sv. Edith Stein

Na závěr lze říct, že princip „Cuius Regio Eius Religio“ byl v minulosti důležitým faktorem při určování náboženského vyznání v Evropě. Dnes však většina zemí uplatňuje princip náboženské svobody a každý má právo na vlastní víru bez ohledu na to, kde žije. Je tedy důležité respektovat rozmanitost náboženských přesvědčení a podporovat toleranci a vzájemné porozumění.

Rate article