Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Citáty V Cizích Jazycích

5e89de04074c3 - Citáty V Cizích Jazycích

Vítejte u Citátů v cizích jazycích! Tento blog vám nabídne inspirativní citáty z různých koutů světa. Budeme se zaměřovat na angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu, ale čas od času zahrneme i další jazyky. Vytvořili jsme tento prostor pro ty, kdo hledají krásné slova jako motivaci nebo jen připomenutí toho nejlepšího ze svých oblíbených autorů a postav. Připojte se k našemu společenství a objevujte s námi magii slov!

„Slova jsou zrcadlem našich myšlenek.“ – Karel Čapek

Vítejte u Citátů v cizích jazycích! Tento blog vám nabídne inspirativní citáty z různých koutů světa. Budeme se zaměřovat na angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu, ale čas od času …

9411 50416 - Citáty V Cizích Jazycích

„Slovo má moc vytvářet i ničit.“ – Johann Wolfgang von Goethe

Vítejte u našeho příspěvku Citáty o českém jazyce, kde se dozvíte, co slavné osobnosti řekly o této krásné a bohaté řeči. Od Josefa Čapka po Karla Čapka, od Vaclava Havla po Tomáše Garrigue …

„Slova jsou jako klíče k lidskému srdci.“ – Ibn Hazm

„Slova jsou jako střely, nevratné a neodvolatelné.“ – Honoré de Balzac

Nejlepší vtipy na téma cizí jazyky Jde liška lesem a najednou z křoví slyší: „Kykyrykyyyyy-kykyrykyyyy.“ „To bude dneska snadná kořist, to si nechám líbit,“ myslí si liška a skočí do …

„Slova jsou jako plody, jejichž semeno zaseté v mysli může někdy vyklíčit a přinést úrodu.“ – Napoleon Hill

Nejlepší vtipy na téma cizí jazyky Madarština: penzista – uštvánléty; funkcionář – kuleváloš; hřbitov – tuhoškempink; včela – seremed; vosa – neseremed; čmelák – neseremedturbo; …

„Slovo je kouzelná moc, která může měnit svět.“ – Nelson Mandela

Napoleon Bonaparte Citáty ; Ztráta Blízkého Člověka Citáty ; Citáty Ronalda Reagana ; Citáty V Cizích Jazycích

„Slovo je nejkrásnější dárek, který můžete někomu dát.“ – Helen Kellerová

Dnes, 21. lis­to­pa­du, je Svě­to­vý den pozdra­vů (World Hello Day). Jedná se o kon­cept vy­tvo­ře­ný v roce 1973 dvěma ame­ric­ký­mi vědci v re­ak­ci na Jom­ki­pur­skou válku, který nám má při­po­mí­nat, že me­zi­ná­rod­ní kon­flik­ty …

„Slovo je jako stříbro, mlčení zlatem.“ – Benjamin Franklin

3 vyzkoušené nápady, jak využívat literaturu v cizích jazycích na 2. stupni. 3 tipy, jak používat literaturu ve výuce cizích jazyků.

„Slovo není nic, když ho nedodržíte.“ – William Shakespeare

Digitální technologie v cizích jazycích podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, komunikaci v daném jazyce a vedou žáka k tvořivému využití jazyka, čímž žáka motivují …

„Slovo má sílu ovlivnit myšlení lidí.“ – Thomas Mann

„Slova jsou mnohem nebezpečnější než zbraně.“ – Paulo Coelho

Falesne Citáty

„Slova jsou jako voda, mohou vlévat do srdce radost nebo ho zatopit.“ – Proverb

„Mluvte pomalu, ale myslte rychle.“ – John F. Kennedy

„Pokud nevíte, jakým směrem jít, stačí začít mluvit a cesta se objeví sama.“ – Rumi

Miloš Forman Citáty

„Slovem se dá všechno zničit, ale také všechno vybudovat.“ – Jan Werich

„Slova nás mohou posunout vpřed, ale také nás mohou zastavit.“ – Stephen Covey

„Slovo znamená, co mu dáte znamenat.“ – Lewis Carroll

„Slova mají moc, ale stejně tak i ticho.“ – Susan Cainová

Citáty Moře

„Slova musí být pečlivě vybrána, neboť jedině tak mohou mít vliv.“ – Confucius

„Slovo, které je vyřčeno, nelze vzít zpět.“ – Arabština proverb

Děkujeme, že jste si přečetli naše oblíbené citáty v cizích jazycích. Doufáme, že vás inspirovaly a rozšířily vaše vědomosti o jiných kulturách a jazycích. Pokud máte zájem o další zajímavosti v jazykové oblasti, sledujte nás na našich webových stránkách. Rádi vám poskytneme nové informace a zábavná fakta. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu!

Rate article