Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk

5e89ddd4a9f6e - Citáty Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk byl prvním prezidentem Československa a významnou osobností českých dějin. Jeho myšlenky a filozofie inspirovaly mnoho lidí po celém světě. V této sbírce citátů se dozvíte, co přesně zastával Masarykovo učení a jaké jsou jeho názory na aktuální společenské problémy. Přečtěte si ty nejprestižnijší slova tohoto velikána prohlédnutím této osudové knihy!

„Pravda a láska musí zvítězit nad nenávistí a lží.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Masaryk Tomáš Garrigue citáty Souhlasím | Nesouhlasím. Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině. Masaryk Tomáš Garrigue Souhlasím | Nesouhlasím. Nepotřebujeme …

„Věda musí být věrným sluhou lidskosti.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk – výběr z nejlepších citátů. Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím – je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, …

„Největší zločin je nevědomost.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Citáty (85) „ Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života. “. „ Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. …

„Bez práce nejsou koláče.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk Odporúčané Obľúbené O živote 8 Človek 6 O láske 4 O ľuďoch 4 O svete 4 O škole 4 Najnovšie „Kým budeme generálom platiť viac, ako …

Citáty O Otcovství

„Demokracie je výsledkem trpělivosti, poctivosti a úsilí.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa. Humanita, to …

„Národní stát je nejvyšším cílem, ale ne jediným cílem.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk citáty V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah …

„Lidé nejsou jako stroje, které lze pouze používat a opotřebovat.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Citáty (85) „ Neztrácej se ve vzpomínkách na slavnou minulost, usiluj o slavnou přítomnost, nedrž se jen hesel a slov, ale věcí, neboť pak můžeš věci zlepšovat a dávat do pořádku, …

Orgasmus Citáty

„Svoboda je nejvyšší hodnotou lidského života.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk #23965. Podobné citáty. Nikdy se nevzdávejte svých snů. Možná to bude trvat déle, než si myslíte, ale stojí to za to. Tina Turner. Život je cesta, …

„Bez lásky není žádné štěstí.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“ a po odchodu z funkce …

Citáty Babička

„Nelze být Čechem bez svobody.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk, nejvýznamnější politický myslitel moderního českého národa, je znám svými inspirativními a vlivnými citáty. Jeho filozofické a …

„Vzdělání je klíčem k úspěchu.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Optimismus Citáty

„Bez kultury není život.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Citát Přátelství

„Jiný názor neznamená nepřátelství.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

„Když chceš, aby se něco stalo, musíš to udělat sám.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

„Spravedlnost je základem společnosti.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

13 Patro

„Nelze být svobodný, pokud jsou ostatní otroky.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

„Věřím v lidi a jejich schopnosti.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

„Bez jednoty není síla.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

„Není nic cennějšího než lidský život.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

„Věřím v demokracii a v její schopnost překonat všechny problémy.“ – Tomáš Garrigue Masaryk

Děkujeme, že jste si přečetli naše výběr citátů od Tomáše Garrigua Masaryka – zakladatele a prvního prezidenta naší republiky. Jeho myšlenky jsou stále aktuální a inspirují nás k tomu, abychom se snažili být lepšími lidmi a občany. Doufáme, že jste si našli nějakou inspiraci i vy a že vás tyto slova přiměli k zamyšlení. Pokud máte zájem o více informací o Masarykovi a jeho odkazu, neváhejte se podívat na další zdroje. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vaši návštěvu zase příště.

Rate article