Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Citáty Svate Pismo

5e89df5fabaa6 - Citáty Svate Pismo

Víte, že Sváté Písmo obsahuje hodně inspirativních a motivujících citátů? Tyto výroky jsou nejen duchovně obohacující, ale také mohou pomoci při řešení každodenních problémů. Pokud se chcete nechat inspirovat slovy Bible, mrkněte na následující článek plný citátů z tohoto svatého pramen.

„Slovo tvé jest lampou nohám mým, světlem stezky mé.“ – David, Žalm 119:105

Hledáte svatební citáty a verše? Chcete, aby byl text nápaditý, romantický nebo vtipný? Vyberte si mezi našimi tipy a ohromte! Citáty na svatbu z úst slavných. Inspirujte se slovy známých osobností, která pohladí na duši a …

10361 67525 - Citáty Svate Pismo

„Miluj bližního svého jako sám sebe.“ – Ježíš Kristus, Matouš 22:39

Svatební citáty, verše a motta nejen na svatební oznámení. Přinášíme vám nejoblíbenější svatební citáty, které můžete použít pro svatební oznámení, svatebním přání nebo při svatebním projevu. V článku najdete citáty pro …

„Ježíš řekl: Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ – Ježíš Kristus, Jan 14:6

Najzaujímavejšie citáty na tému písmo od autorov z celého sveta – výber vtipných, inšpiratívnych a motivačných citátov na tému písmo, svätý, knihy, slovo. Citáty slávnych …

„A budete-li se modlit, nebuďte jako pokrytci. Ti rádi stojí v synagogách a na rozích ulic, aby se ukázali lidem. Amen, pravím vám: Už dostali svou odměnu.“ – Ježíš Kristus, Matouš 6:5

Cieľom tejto skupiny je zozbierať najkrajšie citáty zo Sv. Písma, ktoré oslovujú každého z nás s nádejou, že oslovia aj iných a takisto zozbierať osobné svedectvá z nášho …

Zaklínač Citáty

„Nebuďte zmatení, věřte v Boha i ve mne.“ – Ježíš Kristus, Jan 14:1

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Buďte k sebe navzájom láskaví a …

„Neboť jestliže odpouštíte lidem jejich přestoupení, odpustí i vám váš nebeský Otec.“ – Ježíš Kristus, Matouš 6:14

Boží slovo, Bible, Písmo svaté: – Jsi-li na dně, chop se Božího Slova – má v sobě možnosti, které nelze předvídat. – Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu. – Bible – Boží …

„Přicházím brzy. Držte se toho, co máte, aby vám nikdo nevzal korunu.“ – Ježíš Kristus, Zjevení 3:11

Citáty Svate Pismo. 1. 👑Difference between someone proclaiming to be a police officer and a real police officer~ authority. 2. Paul Washer – Největší problém Písma (cz titulky) 3. V pravé kapse nos …

„Nebuďte lhostejní k lítosti, ale připojte se k těm, kteří trpí.“ – Římům 12:15

Pokračovať v čítaní. 2Kr 18,1-19,13 Sk 27,13-32 Ž 82,1-8. Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok …

„Bojte se ne těch, kteří zabíjejí tělo, ale těch, kteří zabíjejí duši.“ – Ježíš Kristus, Matouš 10:28

– Četba Božího slova pozvedá naši duši – Denně kratičký citát z Bible e-mailem – Neúnavný kontakt s Božím slovem upevňuje naši víru – Ty potřebuješ Bibli více, než mniši! – …

„Požehnán je muž, který doufá v Hospodina, jehož nadějí je Hospodin.“ – Jeremiáš 17:7

„Dělejte všechno bez reptání a pochybování.“ – Filipanům 2:14

„Milosrdenství chci, ne oběť.“ – Ježíš Kristus, Matouš 9:13

Saturnin Citáty

„Nebudete mít jiné bohy přede mnou.“ – Desatero přikázání, Exodus 20:3

„Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají, čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás zle používají a pronásledují.“ – Ježíš Kristus, Matouš 5:44

Jan Masaryk Citáty

„Všechno můžu v tom, který mě posiluje.“ – Filipanům 4:13

„Kdo má uši, slyš.“ – Ježíš Kristus, Matouš 11:15

„Láska je trpělivá, láska je laskavá. Nezávidí, nechlubí se, nevychází z chování, není sobecká, nerozčiluje se, nepočítá zlo.“ – 1. Korintským 13:4-5

„Jenom jedno je nutné. Maria si vybrala to dobré, které se jí nevezme.“ – Ježíš Kristus, Lukáš 10:42

„Nepřestávejte se modlit a prosit, ale všechno odevzdávejte Bohu v duchu vděčnosti.“ – Koloským 4:2

„Já jsem Alfa a Omega, začátek a konec, první i poslední.“ – Zjevení 22:13

Orwell Citáty

Děkujeme, že jste si přečetli naši kolekci citátů Svatého Písma. Doufáme, že vás tato slova posílila a inspirovala. Pokud máte zájem o další duchovní obsah, neváhejte nás sledovat. Rádi bychom vás podpořili na vaší duchovní cestě a pomohli vám najít pokoj a naději ve slovech Bible.

Rate article