Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Albert Veliký

5e89d5f31bfce - Albert Veliký

Albert Veliký je zde znám jako jeden ze největších evropských myslitelů a učenců. Narodil se v roce 1200, prošel univerzitním studiem v Itálii a Francii a stal se poprvé představeným dominikánského řádu. Kromě filozofických prací napsal také spisy o biologii, astronomii, chemii a teologii. Shořela mu knihovna s jeho rukopisy na tripartitu po požáru Vatikánské knihovny v roce 1904. Přesto jsou jeho díla dodnes ceněna jako velmi cenný zdroj informací nejen pro historiky či teology, ale i pro přirodovědce.

„Nejvyšší moudrost je být vědom si své nevědomosti.“ – Albert Veliký

Svatý Albert Veliký (Albertus Magnus, Albert z Böllstadtu) (1193 nebo 1206/1207 Lauingen – 15. listopadu 1280 Kolín nad Rýnem) byl jedním z nejvýznamnějších středověkých učenců, a nejvýznamnějším německým představitelem vrcholné scholastiky, zabýval se studiem filozofie, teologie i … Další informace

„Vědění bez lásky je suché, láska bez vědění je slepá.“ – Albert Veliký

Svatý Albert Veliký byl jedním z nejvýznamnějších středověkých učenců, a nejvýznamnějším německým představitelem vrcholné scholastiky, zabýval se studiem …

„Pravé poznání začíná vědomím vlastního neznalosti.“ – Albert Veliký

Albert Veliký. Svatý Albert Veliký (asi 1200, Lauingen – 15. listopad 1280, Kolín nad Rýnem) je dominikán, biskup, teolog, filosof a přírodovědec, nejvýznamnější německý …

„Největší tajemství stvoření je v tom, že všechno má svůj původ v Bohu.“ – Albert Veliký

Albert Veliký (Albertus Magnus, kol. 1200-1280) Něm. filosof, teolog a přírodovědec, představitel vrcholné scholastiky, člen řádu dominikánů, zvaný doctor universalis.

„Lidská moudrost začíná u úcty k Bohu a pokorou před ním.“ – Albert Veliký

Albert Veliký Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. ŽIVOTOPIS Bývá uváděn jako Albert z Laugingu nebo z Kolína či Albert Teutonicus. Pocházel z jihozápadní …

Citáty K Fotce Na Instagram

„Moudrost není v tom, co víme, ale v tom, co nevíme.“ – Albert Veliký

* 1200 † 15. listopadu 1280 Svatý Albert Veliký (Albertus Magnus) byl jedním z nejvýznamnějších středověkých učenců, a nejvýznamnějším německým představitelem …

„Pravá moudrost spočívá v tom, že poznáme, co je pro nás dobré, a co zlé.“ – Albert Veliký

Albert Veliký je opředen mnoha legendami, které poukazují na jeho alchymistickou praxi. Z tohoto kontextu prý pochází i jeho přídomek „Veliký“, ač jej univerzitní tradice obdařila …

„Boží milost je ta, co nás přivádí k pravému poznání.“ – Albert Veliký

1280, něm. filozof, teolog a přírodovědec; představitel ortodoxní scholastiky. Od 1223 člen dominikánského řádu, přednášel na univ. v Paříži, Kolíně nad Rýnem aj. Zahájil …

Karl Marx Citáty

„Moudrost se rodí z pokory a úcty k Bohu.“ – Albert Veliký

Albert (Adalbert) Veliký (Magnus) svatý. Největší z německých scholastiků, myslitel, z jehož díla duchovně vychází Tomáš Akvinský, jeden z největších učenců Církve. * 1193 (okolo …

„Nejlepší způsob, jak poznávat Boha, je hledat ho ve světě stvoření.“ – Albert Veliký

Albert Veliký. Houby, které léčí. Ale tajemství muchomůrky červené sami nezkoušejte. 9. října 2022. Premium České lesy bývají plné hub, jejichž účinky jsou už …

Citáty Z Bible O Životě

„Moudrost je dar Boží, kterým nás obdařuje pro naše dobro.“ – Albert Veliký

„Vědět, že nevíme, je první krok k moudrosti.“ – Albert Veliký

„Moudrost je touha po Bohu a touha po poznání jeho tajemství.“ – Albert Veliký

„Moudrost a láska jsou dvě křídla, kterými se duše povznáší k Bohu.“ – Albert Veliký

„Každý, kdo hledá pravdu, hledá Boha, i když to sám neví.“ – Albert Veliký

Láska Na První Pohled Citáty

„Největší tajemství života spočívá v lásce k Bohu a k bližnímu.“ – Albert Veliký

„Moudrost je jako strom, jehož kořeny jsou v Bohu a větvemi sahají až k nebesům.“ – Albert Veliký

„Moudrost je dar, kterým nás Bůh obdařuje, abychom mohli žít šťastně a plně.“ – Albert Veliký

„Pravá moudrost spočívá v tom, že chápeme, co je pro nás dobré a co zlé.“ – Albert Veliký

„Moudrost je dar, kterým nás Bůh obdařuje, aby nás vedl k pravému poznání a k lásce k bližnímu.“ – Albert Veliký

Děkujeme vám za přečtení našeho článku o Albertu Velikém, významném filozofovi a teologovi středověku. Jeho přínos k vědě a křesťanské filozofii je neocenitelný a jeho dílo stále inspiruje mnoho lidí po celém světě. Pokud máte zájem o další zajímavosti z oblasti filozofie a teologie, neváhejte se podívat na naše další příspěvky. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na vaši návštěvu opět brzy.

Rate article