Ceníme si smysluplných výroků, chytlavých memů a vtipných citací více než kdokoli jiný. Tato webová stránka obsahuje naši jedinečnou sbírku inteligentních frází a myšlenek z více než 500 různých zdrojů, a to jak v textovém formátu, tak v obrázcích nebo videích.

Skromnost Aforismy

1. Keller) = Skutečná hodnota lásky je vzestup základní životnosti, který láska může způsobit.
2. Kdo je poustevník?
Thank you for watching!
3. Skromnost, nenáročnost, vážnost, plachost, podceňování se (jakožto opak nafukování se u plnosti) citová plochost, strohost výrazu.
4. Citáty slavných osobností
q4
5. Nad tím, zdali jsou předkládané aforismy-paradoxy pravdivé, rozumné, uvěřitelné, či zda se s nimi můžeme nebo chceme ztotožnit – ony jsou především paradoxní, tudíž ze své podstaty někdy i tak trochu mimo realitu.
6. Obec Chotilsko
q6
7. Zdravezdravi.cz
q7
8. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti.
9. Skupina XXVI
q9
10. – je to nějaké přísloví,ale fakt nebudu hledat jaký, najděte si to sami, pokud vás to zajímá na příspěvěk reagoval Faramir.
11. Nad tím, zdali jsou předkládané aforismy-paradoxy pravdivé, rozumné, uvěřitelné, či zda se s nimi můžeme nebo chceme ztotožnit – ony jsou především paradoxní, tudíž ze své podstaty někdy i tak trochu mimo realitu.
12. Kdo neměl štěstí, aby se narodil do finančně situované rodiny, musí ke svému jmění přijít vlastníma rukama nebo svojí hlavou.
13. Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
14. Ing. František Knížek
q14
15. Ing. František Knížek
q15
16. Citáty slavných osobností
q16
17. Citáty slavných osobností
q17
18. Citáty slavných osobností
q18
19. LILIE tvoje skromnost a nevinnost mě fascinuje MACEŠKA trápíš mě NARCIS BÍLÝ jsi hrdá až moc, přeháníš NARCIS ŽLUTÝ miluji tě, i když jsme se pohádali PETRKLÍČ chtěl bych vědět, jestli jsem jediný RŮŽE BÍLÁ mám čisté svědomí, věř mi RŮŽE RUDÁ jsem ….
20. Skromní lidé většinou skromně na svou skromnost upozorní.
21. Citáty slavných osobností
q21
22. Navíc byla morálka zlepšena takovými kvalitami jako je skromnost, respekt a loajalita, které byly vytvořeny tréninkem mentálního zušlechťování.
23. Citáty slavných osobností
q23
24. Variothoughts.com
q24
25. SlidePlayer
q25
26. Miluji poezii jihočeských básníků a vše, co je spjato s královským městem Písek.
27. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti.
28. Největší ctižádost je taková, která se ani v nejmenším neprojeví, dokud je nemožné dosáhnout cíle.
29. Ústav pro českou literaturu AV
q29
30. Po vlastech porozseté v sadův lůně fialky skromné jarní, vzácné vůně, z vás první květy na věnce nám dány.
31. Jeho první aforismy se objevily na zdech a plotech, hlásajíce, že pan řídící, pan starosta a jiní hodnostáři jsou volové.
32. ILU 141 – Obezita, nadváha Od teorie k praxi *8 / 8.
33. SlidePlayer
q33
34. SlidePlayer
q34
35. Nad tím, zdali jsou předkládané aforismy-paradoxy pravdivé, rozumné, uvěřitelné, či zda se s nimi můžeme nebo chceme ztotožnit – ony jsou především paradoxní, tudíž ze své podstaty někdy i tak trochu mimo realitu.
36. Tvou skromnost spíše někdo využije, než ocení.
37. Citáty slavných osobností
q37
38. Křídlé fráze, prohlášení v latině s písmenem „A“ A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est.
39. Ing. František Knížek
q39
40. Městská knihovna
q40
41. SlidePlayer
q41
42. Co však v tomto tak únavném boji umožňuje vytrvat, není ani tak láska k životu jako strach před smrtí, která nevyhnutelně stojí v pozadí a může se objevit každým okamžikem.
43. SlidePlayer
q43
44. Google Sites
q44
45. Ing. František Knížek
q45
46. Citáty slavných osobností
q46
47. Kdo zná sám sebe, zná i jiné, neboť srdce jsou si podobná.
Rate article

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: